Wow nu o sa iti vina sa crezi ce reguli erau la scoala pe vremea Comunismului. Era mult mai bine atunci

În școală și în afara școlii, elevii au următoarele îndatoriri:

Loading...

I. Să cunoască și să respecte regulamentul și dispozițiile date de școală:

-să vină cu regularitate la cursuri, fără să întîrzie de la ore și să respecte întocmai programul zilnic de activitate al școlii;

Loading...

-să-și însușească temeinic cunoștințele și deprinderile prevăzute în programa școlară pentru a deveni cetățeni folositori patriei;

-să participe după puterile lor la munca patriotică și la alte acțiuni inițiate de școală;

-în atelierul școlii și în producție să respecte cu strictețe regulile privind tehnica securității și protecția muncii;

-să păstreze și să apere avutul obștesc, bun al întregului popor;

-să vină la școală îmbrăcați în uniformă, curați, cu părul îngrijit, iar la orele de curs să aibă rechizitele și cărțile necesare;

-să intre în clasă îndată ce a sunat, să-și ocupe liniștit locul în bancă și să stea corect;

-să asculte atenți explicațiile cadrelor didactice și răspunsurile elevilor și să nu părăsească clasa fără învoirea profesorului sau a învățătorului;

-să se ridice când sînt întrebați și să se așeze la loc, numai cu încuviințarea profesorului, iar atunci când vor să răspundă la lecții sau să întrebe ceva, să ridice mîna;

Loading...