Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară. Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, conform observator.tv.

Loading...

Acest proiect îşi propune să ducă la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
„Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.

Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro.” se arată în proiectul de lege.
Persoanele fizice care au efectuat tranzacţia au la dispoziţie trei zile să justifice sumele de bani, iar proiectul de lege prevede şi sancţiuni, în cazul nerespectării prevederilor.

Loading...

„Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”.

Loading...