Lacul din România care seamănă cu Marea Mediterană. Motivul pentru care apa are culorile spectaculoase

Un lac din Apuseni are culori atât de spectaculoase încât ar putea fi asemănat din acest punct de vedere cu Marea Mediterană. Culorile apei din acest lac nu au însă o sursă naturală, fiind rezultatul unei activităţi economice cu impact negativ asupra mediului.

Loading...

Iazul din Apuseni s-a format ca urmare a deversării sterilului rezultat din activitatea economică a SC Cupru Min SA Abrud, în cariera de explotarea a cuprului de la Roşia Poieni şi în uzina din Dealul Piciorului.

Iazul Valea Şesei este principalul iaz în funcţiune al societăţii fiind în acelaşi timp cel mai mare iaz din ţară. Prin construcţie este un iaz de vale format prin bararea văii Şesei cu un baraj construit din anrocamente, cu masca filtrantă pe versantul amonte, amplasat la circa 7,2 km de confluenţa văii Şesei cu râul Arieş. Reprezentanţii Cupru Min susţin că moedul de construcţie şi exploatare a acestui iaz respectă toate Normele tehnice privind lucrările hidrotehnice de acest tip. de altfel, iazul de la Valea Şesei are autorizaţie de funcţionare în regim de siguranţă şi aviz corespunzător valabil până în 23 decembrie 2018. Culorile spectaculoase ale apei din iaz, albastru deschis, verde, turcoaz sau roşu închis sunt rezultatul interacţiunii chimice dintre apa văii Şesei cu sterilul evacuat în baraj şi cu varul deversat în scopul menţinerii acidităţii sub control.

Loading...

Creşterea capacităţilor de producţie de la uzina din apropiere a făcut ca în ultimii ani nivelul barajului să crească foarte mult astefel încât ameninţă locuinţe şi ale construcţii publice, cum ar fi biserica din satul Vinţa. Biserica este foarte aproape de a fi inundată de apa din iaz, ceea ce înseamnă dispariţia acesteia, la fel ca în cazul bisericii din geamănă. În decursul deceniilor de exploatare, sute de case au fost aciperite de staril, peste 1.000 de oameni fiind obligaţi să plece din aceasă zonă.

În documentaţia publicată pe site-ul Curpu MIn se afirmă că sterilul de flotaţie se prezintă ca un solid fin măcinat, cu particule nisipoase, insolubile în apă, stabile din punct de vedere fizic şi chimic în condiţii normale de depozitare. Transportul sterilului de flotaţie de la uzina de preparare la iaz se face hidrogravitaţional, iazul având practic rol de bazin de decantare. În amonte de iazul Valea Şesei sunt amplasate haldele de steril de la Cariera Roşia Poieni.

”Principala problemă de mediu a societăţii o constituie scurgerile acide din roci, care solubilizează metale grele din haldele de steril şi impactul acestora asupra calităţii apelor de suprafaţă. Zăcămintele tip «porphyry copper», aşa cum este cel de la Roşia Poieni, au o caracteristică esenţiala, mineralele de cupru sunt fin diseminate în întreg corpul zăcământului. În timp, în contact cu aerul şi în prezenta umidităţii, sterilul de carieră are un caracter acidofil. Apele care strabat haldele de steril devin acide şi puternic mineralizate, formându-se aşa numitele «ape de mină», ca rezultat al procesului natural de solubilizare biochimica oxidativă. Astfel, în iazul Valea Şesei, aflat în aval de haldele de steril, ajung pe lângă tulbureala sterilă provenită de la uzina de preparare, ce are un pH bazic, apele neutre din zonă şi apele acide provenite de pe haldele de steril cu pH acid (de aproximativ 1,5-2,8), şi cu conţinuturi ridicate de metale grele.

Pentru a realiza neutralizarea acestora se utilizează tratarea activă prin adăugarea de var hidratat sau var stins, conform documentelor de referinţă BREF privind cele mai bune tehnici disponibile pentru Managementul sterilului şi a sedimentelor reziduale din activităţile miniere, pentru tratarea efluenţilor acizi. Cupru Min S.A.Abrud a realizat o instalaţie de neutralizare a apelor acide prin dozare soluţie de var 3-10%, soluţia de var se prepară în staţia de var aparţinând uzinei de preparare, şi este transportată gravitaţional, pe conductă până în zona apelor acide”, se mai susţine în documentaţie.

Loading...